Terwijl een verkeersveiligheidsaudit een onderzoek is naar mogelijke verkeersveiligheidsproblemen van geplande verkeersinfrastructuren gaat het bij een verkeersveiligheidsinspectie over bestaande infrastructuren. Beide zijn in tegenstelling tot de aanpak van de gevaarlijke punten preventieve vormen van infrastructureel verkeersveiligheidsbeleid: de problemen worden gedetecteerd en opgelost nog voor zich ongevallen hebben voorgedaan.

Verkeersveiligheidsaudits en -inspecties moeten worden uitgevoerd door een (team van) goed opgeleide en ervaren deskundige(n) die vertrouwd is (zijn) met alle aspecten (technische, juridische, psychologische, …) van de verkeersveiligheid. In Vlaanderen bestaan sedert kort opleidingen voor auditors (en inspecteurs) aan de universiteiten van Gent en Diepenbeek, maar Vias institute heeft haar medewerkers reeds in 2007 laten opleiden volgens de Britse normen. Alle medewerkers van het departement hebben bovendien een jarenlange ervaring in infrastructurele verkeersonveiligheid door hun betrokkenheid in de Provinciale Commissies Verkeersveiligheid, de Streefbeeldstudies van het Vlaamse Gewest, en door de talloze afzonderlijke adviezen aan vooral gemeentebesturen en politiezones.

Vias institute heeft een methode uitgewerkt en op punt gezet voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits en –inspecties. Deze aanpak probeert een antwoord te bieden aan 3 essentiële vragen (welke verkeersveiligheidsproblemen zouden zich kunnen voordoen, wie zou hiervan het slachtoffer kunnen zijn, hoe groot moet het risico ingeschat worden) en suggereert mogelijke oplossingen. De bemerkingen worden zoveel mogelijk geïllustreerd met terreinfoto's of luchtfoto's zodat zij ook voor buitenstaanders begrijpelijk zijn.

Een verkeersveiligheidsaudit of -inspectie is enkel een advies. Het is aan de beheerder van de infrastructuur om te beslissen of en op welke manier hij ingaat op de aangehaalde gebreken, en hij behoudt de volle verantwoordelijkheid over zijn infrastructuren.

Een verkeersveiligheidsaudit of -inspectie is dus een beleidsplan en geen uitvoeringsplan. Het bevat dan ook geen uitgewerkte en gedetailleerde herinrichtingsplannen van weginfrastructuur of van signalisatie.

×

   Vias institute wants to use cookies on its website in order to improve (functional cookies) and analyze (analytical cookies) your browsing experience. By clicking on ‘I accept’ you accept the use of these cookies for these purposes. However, you can adjust your cookie preferences via the "Set your preferences" button. We also use cookies which are necessary for the website to function and which you cannot refuse. You can find more information about our cookies in our privacy policy.

     You can find more information about our cookies in our privacy policy.

     These cookies are required for the website to work and cannot be disabled.
     These cookies increase the user-friendliness of a website by remembering your choices (e.g. language preferences, region, login).
     These cookies collect data about the performance of a website such as the number of visitors or the time visitors spend on a web page.

     These cookies can be set by advertisers on our website. They may be used by those companies to profile your interests and show you relevant ads on this website or other websites. They do not directly store personal information, but they are based on unique identifiers of your browser and Internet device. If you do not allow these cookies, you will see fewer ads targeted at you.