Dit labo onderzoekt onder andere alcoholsloten, ademtest- en analysetoestellen.

Goedgekeurde en geijkte meettoestellen

Alcoholsloten, ademtest- en analysetoestellen worden gebruikt voor strafvervolgingen. De vaststellingen van deze toestellen kunnen dus heel ernstige sancties tot gevolg hebben. Daarom is het uiteraard een must dat de burger de zekerheid krijgt dat die toestellen goedgekeurd en geijkt zijn, in overeenstemming met de technische regelgeving.

Erkend en ISO-geaccrediteerd labo

Het universele laboratorium Alcometrie van Vias institute is ISO17025, accreditatienummer (110-Test) geaccrediteerd door de Belgische Accreditatie-instelling BELAC. De FOD Economie erkende het laboratorium voor het eerst in 1991, bij de publicatie van het eerste koninklijk besluit over ademanalyse. Het laboratorium is uitgerust met twee universele, niet-fabrikant gebonden natgassimulatoren. De beproevingsinstallatie werd uitgebreid vergeleken met de Duitse referentiestandaard (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB).

Modelgoedkeuringen

Vias institute is geaccrediteerd, accreditatienummer (110-Test), voor de uitvoering van de voorafgaande proeven voor modelgoedkeuring van ademanalysetoestellen, ademtesttoestellen en alcoholsloten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Chemische alcoholtesters voor eenmalig gebruik kunnen onder accreditatie worden beproefd volgens de Franse normering (NF X20-702). Tijdens de goedkeuringsprocedure houden wij u op de hoogte van de resultaten, zodat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost. U krijgt toegang tot de server van Vias institute zodat u dagelijks de evolutie van de proeven kunt opvolgen.

Wettelijke ijking van alcohol meetapparatuur van de politie: een complete service op maat

Vias institute is een onafhankelijk instituut dat is geaccrediteerd, accreditatienummer (110-Test), voor de modelgoedkeuring, de ijking en de technische controle van ademanalysetoestellen en alcoholsloten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Na de verificatie maken wij de nodige wettelijke documenten aan, met het Vias institute logo. Een beproevingsrapport met alle meetresultaten en bevindingen krijgt u als extra service gratis mee.

Wij verzorgen eveneens de logistiek van de apparatuur. De toestellen worden na hun geldigheidsperiode opgehaald ter plaatse en na onderhoud en verificatie terugbezorgd, in functie van uw specifieke wensen.

Testen van commerciële alcoholtesters

Fabrikanten, overheidsinstanties, bedrijven en consumentenorganisaties kunnen op aanvraag alcoholtesters laten testen. Hierbij testen we in welke mate de toestellen voldoen aan de specificaties van de fabrikant. De testprocedure wordt in onderling overleg vastgelegd. Van de resultaten stellen we een uitgebreid beproevingsrapport op met alle meetresultaten en bevindingen.

Neem voor meer informatie contact op via labo.alc@vias.be