ADVERTS is een project in opdracht van de Conference of European Directors of Roads (CEDR) De hoofddoelstelling van ADVERTS is richtlijnen samen te stellen en te verspreiden voor Europese nationale wegautoriteiten om afleiding door reclameborden langs de weg – met een speciale focus op digitale reclameborden - te minimaliseren, zodat deze de veilige uitvoering van de rijtaak niet belemmeren en bijgevolg de verkeersstroom niet hinderen.

Afleiding is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor het wegvervoer. Afleiding wordt zowel door bronnen in als buiten het voertuig veroorzaakt. Wat deze laatste categorie betreft, is de toenemende belangstelling voor wegreclame op (digitale) reclameborden van bijzonder belang. Sommige aspecten van wegreclame zijn allicht meer afleidend dan andere.

ADVERTS wil richtlijnen samenstellen en verspreiden voor Europese nationale wegautoriteiten. Het project tracht expliciet de kansen voor de uitvoering van deze richtlijnen tot het uiterste te benutten door gebruik te maken van de input van CEDR-professionals (enquête) en een doelgerichte verspreiding te garanderen met persoonlijke communicatie (workshops), beproefde traditionele middelen (richtlijnen, rapport) en nieuwe media (webinformatie, webinars).

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV (coördinator), TRL (UK) en Vias institute (BE). Vias institute zal meewerken aan de verzameling van kennis en goede praktijken en de uitwerking van richtlijnen. Vias institute is ook verantwoordelijk voor het onderdeel ‘verspreiding’ van het project.

Bezoek de ADVERTS website