Vias institute heeft regelmatig contact met instanties in het buitenland en werkt mee aan verschillende internationale projecten. In één van deze projecten wordt samengewerkt met het Noorse TØI om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers te verbeteren door het bestuderen van verkeersconflicten (“bijna-ongevallen”) via semi-geautomatiseerde videobeeldanalyses.

“Klassieke” analyses van verkeersongevallen hebben een aantal belangrijke nadelen; ongevallen zijn (gelukkig) zeldzame gebeurtenissen waaruit moeilijk statistisch betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden, er is weinig informatie over de omstandigheden en gedragingen die geleid hebben tot het ongeval, en een ethisch probleem is dat zulke reactieve aanpak er toe leidt dat er eerst ernstige ongevallen moeten plaatsvinden vooraleer we eventueel kunnen ingrijpen.

In het InDeV-NO project (In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable road users in NOrway) wordt daarom onderzoek gedaan naar de oorzaken van ongevallen met kwetsbare weggebruikers aan de hand van analyses van verkeersconflicten (“bijna-ongevallen”) die verzameld worden uit videobeelden. Met speciale videoanalysesoftware worden gevaarlijke verkeerssituaties uit de videobeelden van verschillende kruispunten in Noorwegen geselecteerd, en wordt accuraat en objectief gemeten hoe gevaarlijk de situatie precies was. De videobeelden van zulke gevaarlijke situaties zijn een interessante bron van informatie, en door het bestuderen van deze situaties kunnen we de mogelijke oorzaken van ongevallen in kaart brengen om deze te kunnen voorkomen.

De onderzoekers van Vias institute worden in InDeV-NO ingeschakeld omwille van hun ruime ervaring met analyses van videobeelden en het diepgaand analyseren van verkeersconflicten. Het InDeV-NO project sluit aan bij een Europees Horizon2020 project (InDeV) in zeven landen.