De hoofddoelstelling van het IRIS-project (Incursion Reduction to Increase Safety in road work zones) is de kennis over verkeersmanagement in zones van wegwerkzaamheden te verbeteren om de veiligheid voor de wegwerkers en weggebruikers te verhogen. Het project zal conclusies en aanbevelingen voorleggen aan wegautoriteiten en informatie uitwisselen over beste praktijken inzake tijdelijk verkeersmanagement voor wegwerkzaamheden op korte, middellange en lange termijn. Dit omvat ook procedures en een leidraad voor weginspecties en auditmethodes.

Het project start met een diepgaande analyse van statistieken over ongevallen in of dicht bij werkzones en gebruikt hiervoor bestaande databases zoals CARE en IGLAD. Er zullen bovendien psychologische mechanismen besproken worden die een aantal wegongevallen in de buurt van werkzones kunnen verklaren. Een overzicht van recente literatuur en studies maakt het mogelijk om bestaande audit- en inspectiepraktijken en hun (verwachte) impact op de veiligheid van wegwerkzaamheden te identificeren. Er zal ook een samenvatting gegeven worden van andere praktijken om onbedoelde betredingen van werkzones te voorkomen. Op basis van deze informatie zal er een leidraad over Tijdelijk Verkeersmanagement opgesteld worden en zullen er aanbevelingen voor verkeersveiligheidsaudits en inspectieprocedures uitgewerkt worden.

Het project zal in 2019 voltooid zijn en wordt geleid door een consortium van drie partners: Lund University (Zweden), Kuratorium für Verkehrssicherheit (Oostenrijk) en Vias institute.

Vias institute zal meewerken aan alle onderdelen van het project, met specifieke verantwoordelijkheden voor de diepgaande analyse en verspreiding van de resultaten.

Bezoek IRIS de website