Het MyLAC-onderzoek (‘My Life After the Crash’) was een gezamenlijk initiatief van Vias institute en de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers (FEVR) en werd ook door hen gecoördineerd. Het doel van het MyLAC-project  was om een beter inzicht te krijgen in de reikwijdte van de gevolgen van verkeersongevallen voor gewonde slachtoffers en dat vanuit verschillende perspectieven, waaronder de medische, psychologische, sociale en economische impact.

We weten nog altijd maar weinig over de gevolgen van ongevallen voor de betrokkenen. Wat we wel weten is dat het aantal verkeersdoden en andere verkeersslachtoffers de voorbije twintig jaar aanzienlijk is teruggelopen: van 59.400 doden in Europa in 1996 naar 26.000 in 2015, om maar dit ene cijfer van de Europese Commissie te citeren (2016). Maar er ligt dus nog veel werk op ons te wachten om de factoren en mechanismen te achterhalen die nodig zijn om de levenskwaliteit van de gewonden te verbeteren en om ook het beleid in die richting te sturen.

Het onderzoek werd vertaald in 15 talen en in de loop van 2016 verspreid in 20 EU-landen en in India, in samenwerking met tal van lokale partners in elk van de deelnemende landen (bv. verenigingen van verkeersslachtoffers, (trauma)patiëntenverenigingen, organisaties die ijveren voor verkeersveiligheid met een focus op de ondersteuning van verkeersslachtoffers na een ongeval). Alles samen hebben meer dan veertig instanties deelgenomen aan de verspreiding van het onderzoek en ruim 800 gewonde verkeersslachtoffers vulden de vragenlijst in.

Het eindrapport van het MyLAC-project verscheen in Mei 2018 en is beschikbaar hier.

Een aantal specifieke resultaten voor het Belgische gedeelte van de steekproef werden ook in een themadossier van Vias institute gepubliceerd : Meunier, J.C. & Dupont E. (2017), Thematic File Road Safety 10. Implications of crashes for injured victims, Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid  – Kenniscentrum.