Het Vias institute is één van de belangrijke partners in een driejarig Europees project met als doel de organisatie rondom verkeersveiligheid in de Afrikaanse landen te versterken. In totaal zijn 16 verschillende organisaties in dit project betrokken waarvan er 5 gevestigd zijn in Afrika zelf.

Gedurende drie jaar worden verschillende activiteiten opgestart om de verkeersveiligheid in Afrika een soliedere basis te geven. Het Afrikaanse continent kent immers het hoogst aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners (26.6 – in Europa: 9.3). Dit project beoogt om plaatselijke organisaties (zowel overheden als particuliere) voldoende knowhow te verschaffen zodat zij op een meer blijvende manier gerichte en effectieve acties kunnen ondernemen.

Het Vias institute is betrokken in verschillende deelaspecten. We zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de vorming en de opleiding van zowel de huidige als de toekomstige professionals binnen het domein van de verkeersveiligheid. Daarnaast nemen we ook deel aan onderzoek inzake het opstellen van een goede database, het doorlichten van de huidige werking in enkele Afrikaanse landen en het onderzoek naar de impact van culturele waarden op verkeersgedrag.

Het project startte op in oktober 2016 en zal in december 2019 worden afgerond.