In het kader van het project ‘Smart Sensing’ experimenteert Vias, samen met haar partner Room40, met het gebruik van geluidscamera’s om bestaande cameranetwerken te versterken. Deze geluidscamera’s – bestaande uit een raster van maar liefst 64 afzonderlijke microfoons – pikken geluiden op en bepalen van waar in de omgeving deze komen. Dankzij de koppeling met camerabeelden kan de oorsprong van het geluid ook visueel weergegeven worden. Bovendien kan dit hoogtechnologische systeem geluiden ‘leren’ herkennen op basis van hun frequentie, duur en intensiteit. Zo kunnen afwijkende en potentieel gevaarlijke situaties automatisch gedetecteerd worden op basis van de video- en audiogegevens.

Er zijn vandaag al op heel wat openbare plaatsen camera’s aanwezig, maar al deze stromen van videobeelden kunnen natuurlijk niet continu in het oog gehouden worden. Dankzij de automatische anomaliedetectie op video- en audiostromen – die bovendien in real-time gebeurt – hoeft dat ook niet meer. De juiste bewaker of instantie wordt meteen verwittigd wanneer een onrustwekkende situatie gedetecteerd wordt. Op basis van de beelden kan die de situatie inschatten en erop reageren.

Deze innovatie biedt belangrijke toepassingen ter verbetering van de (verkeers)veiligheid. De geluidscamera’s zouden bijvoorbeeld gierende banden, toeterende auto’s en fietsbellen kunnen detecteren, om op die manier niet alleen ongevallen, maar ook ‘bijna-ongevallen’ in kaart te brengen. Anderzijds kunnen ook bijvoorbeeld vechtpartijen met deze technologie opgemerkt worden, nog vóór een omstaander de kans krijgt op de politie te verwittigen.

Momenteel wordt de technologie uitgetest aan de achterzijde van de gebouwen van Vias zelf. Het is de bedoeling dat deze camera’s op termijn gebruikt kunnen worden door publieke en private diensten, om bijvoorbeeld de doorstroming van het verkeer te optimaliseren of om een gebied te beveiligen op basis van de informatie en incidenten die worden geïdentificeerd.