Newsroom

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV is het aantal letselongevallen in 2015 gedaald met 2,8%. Het slechte nieuws is echter dat het aantal doden ter plaatse terug gestegen is met 4,7%.

Een nieuwe analyse van het BIVV toont aan dat ze vaak heel ernstig zijn.

Het hoffelijkheidsprincipe bestaat nochtans al twee jaar.

We zijn allen potentiële overtreders of veroorzakers van ongevallen. Een zoektocht doorheen de psychologische literatuur, maar vooral in het bredere veld van de sociale psychologie, kan meer licht werpen op de beperkingen van de ‘human factor’. Dit document plaatst…

Medische Criteria Obstructief Slaapapneusyndroom

Vandaag werden de resultaten voorgesteld van de jaarlijkse nationale verkeersONveilig-heidsenquête van het BIVV. 

Na afloop van de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid, waarop er bijna 250 experten en burgers aanwezig waren, kondigde minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een actieplan aan om het aantal verkeersdoden op onze wegen terug te dringen.