“Ons land kent heel wat problemen op het vlak van mobiliteit. Er vallen nog altijd te veel dodelijke slachtoffers op onze wegen. Met 30 jaar expertise en ervaring in verkeersveiligheid, kan Vias institute in de toekomst blijven bijdragen aan nieuwe oplossingen voor deze belangrijke maat­ schappelijke problemen. Zo is het de bedoe­ling om multimodaliteit aan te moedigen en de burgers te doen kiezen voor de meest veilige en duurzame vervoersmogelijkheden.

Zowel op het vlak van verkeersveiligheid als mobiliteit, moet er een gedragsveran­dering komen. Het Kenniscentrum van Vias institute heeft gedragsstudie altijd centraal gezet, om beter te kunnen begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier reageren. Daarnaast ligt de focus op de analyse van gedragsveranderingsmethodes om de sociale risico’s te kunnen beperken. Deze competenties zullen in de toekomst meer dan ooit van pas komen. Vandaar dat ik het nieuwe Vias institute veel succes wens met de toekomstige uitdagingen.”

François Bellot, federaal minister van Mobiliteit