Volgens een nieuwe enquête van Vias institute hebben 6 op de 10 Belgen al moeten blazen tijdens een alcoholcontrole. 1 op de 3 Belgische bestuurders werd in de voorbije 3 jaar gecontroleerd. Het risico om gecontroleerd te worden, ligt iets lager in Wallonië dan in Vlaanderen. In de provincie Antwerpen wordt in Vlaanderen het meest gecontroleerd, bijna 3 op de 4 bestuurders heeft er al moeten blazen. Enkele dagen voor de feestdagen is het belangrijk om de boodschap van ‘BOB= nul op!’ in herinnering te brengen. Vorig jaar was bij 1 ongeval op 5 op kerstdag een bestuurder onder invloed van alcohol, op nieuwjaarsdag was dat zelfs bij 1 op 3 het geval.

6 op de 10 Belgen is al gecontroleerd

Op de vraag: ‘Bent u al op alcohol achter het stuur gecontroleerd?’, heeft 60% van de Belgische bestuurders positief gereageerd. De kans om gecontroleerd te worden is het hoogste in Vlaanderen: 65% is er al gecontroleerd geweest (tegenover 54% in Wallonië en 40% in Brussel). Mannen hebben vaker moeten blazen (69%) dan vrouwen (50%). 1 op de 3 bestuurders hebben in de afgelopen 3 jaar een alcoholcontrole moeten ondergaan.

Provincie Antwerpen is beste leerling

In Vlaanderen vinden we in de provincie Antwerpen het hoogste percentage bestuurders dat al gecontroleerd geweest is op alcohol: bijna 3 op de 4 bestuurders (74%) zeggen al eens te hebben moeten blazen. Meer dan de helft (51%) heeft al zelfs meer dan 1 keer moeten blazen. Nationaal ligt dat gemiddelde op 35%.

Limburg en Antwerpen controleren het meest ‘s nachts

Slechts 7% van de gecontroleerde bestuurders onderging die alcoholcontrole bij een rit op de autosnelweg. Hier zijn er grote verschillen tussen de provincies: in Limburg gaat het over 12% van de gecontroleerde bestuurders, in Vlaams-Brabant over 2,4%.

Ook tussen de periodes van de dag en de week waarop er gecontroleerd wordt, zijn er verschillen. Dit zijn in volgorde de periodes waarin het vaakst gecontroleerd wordt: weekdagen (42%), weekendnachten (24%), weekenddagen (20%) en weeknachten (14%).

In Limburg (46%) en Antwerpen (48%) gebeuren er de meeste nachtelijke controles. In Oost-Vlaanderen (31%) ligt het percentage nachtelijke controles het laagst van alle Vlaamse provincies.

Vrouwen hebben de boodschap beter begrepen

Minder dan 1 Belg op de 2 (46%) verklaart van helemaal geen alcohol te drinken wanneer ze nog moeten rijden. Op dit vlak doen vrouwen (55%) het beter dan de mannen (38%).

Slechts 5% van de bestuurders geven toe dat ze alcoholcontroles willen omzeilen. Jonge bestuurders (van minder dan 34 jaar) doen het dubbel zo vaak, vooral via sociale media.

Nultolerantie? Verdeelde meningen

De publieke opinie is zeer verdeeld als het gaat over de mogelijkheid om nultolerantie voor alcohol achter het stuur in te voeren: 48% is voor, 43% is tegen. In Vlaanderen zijn er iets meer voorstanders (50%) dan in Wallonië (45%).

Conclusie

Tijdens de vorige BOB-wintercampagne was het percentage bestuurders onder invloed het laagst in Antwerpen (1,97%). Dat is geen toeval. Het is net daar dat de pakkans het hoogste is.

Zo vlak voor de kerstdagen is het goed om in herinnering te brengen dat in 2017 er 4210 ongevallen waren met doden en gewonden waarbij er een bestuurder onder invloed van alcohol was. Dat betekent dat er ongeveer elke twee uur een ongeval gebeurt waarbij alcohol een rol speelt. Vorig jaar was bij 1 ongeval op 5 (21%) op kerstdag een bestuurder onder invloed van alcohol. Op nieuwjaarsdag was dat zelfs bij 1 op 3 (33%) van de ongevallen het geval.

Bestuurders die een positieve test afleggen riskeren niet alleen een gepeperde boete, maar krijgen ook een alcoholslot opgelegd als ze betrapt werden met meer dan 1,8 ‰. Kortom, ‘BOB = nul op!’