De rijgeschiktheidsevaluatie is gebaseerd op de medische criteria die vermeld staan in bijlage 6 in het KB van 23 maart 1998. Download het KB hier.

Op 1 september 2014 vond er een aanpassing in de wetgeving betreffende de keuring van een aangepast voertuig plaats.

  • De richtlijnen in verband met het keuren van uw voertuig vindt u hier.
  • Verduidelijking in verband met de tweedehandskeuring van uw voertuig vindt u hier.

Vanaf 1 januari 2017 worden in België de nieuwe Europese codes voor het rijbewijs toegepast. De meeste codes blijven bestaan, sommige oude codes komen te vervallen en andere codes zijn nieuw. Wanneer u een attest heeft waar ‘oude’ codes op vermeld staan, kan de dienst Rijbewijzen in de meeste gevallen de omzetting doen. Mocht dit niet lukken, mag de dienst steeds contact met ons opnemen.  Een overzicht van deze nieuwe codes vindt u hier.