Binnen enkele gerechtelijke arrondissementen biedt Driver Improvement de mogelijkheid om op eigen initiatief een vorming te volgen. Deze cursussen zijn betalend en geven de mogelijkheid om de boete te vervangen, kunnen leiden tot strafvermindering of zelfs seponering.  

De module "Speeding" bestaat uit een namiddag waarin je informatie krijgt over de snelheidslimieten en de voor- en nadelen in groep inventariseert. Vervolgens ga je een dag op een circuit waar je geconfronteerd wordt met de fysische beperking van een te hoge snelheid, ongeacht je rijvaardigheid. Tenslotte voorzien we nog een avondsessie waarin we bespreken hoe je in de toekomst zal omgaan met betrekking tot snelheid, in aansluiting met de leerpunten die de afgelopen sessie naar boven komen.

De module "Lichte Intoxicatie" bestaat uit twee namiddagen waarin we reflecteren over de risico's die veroorzaakt worden door rijden onder invloed van alcohol.

De module "VKO (Verkeersongevallen met kwetsbare weggebruikers)" bestaat eveneens uit twee namiddagen. We bekijken samen wat de aard van overtreding was: waar, wanneer en waarom. Bedoeling is om inzicht te verwerven in de mogelijke gevolgen van onaandachtig rijgedrag en aan te zetten tot bewustwording ten opzichte van potentiele slachtoffers. We formuleren ook concrete voornemens om een veilige, defensieve deelname aan het verkeer te bevorderen.

Voor wie?

De vorming “Speeding - Sta eens stil bij snelheid” word je aangeboden wanneer je geverbaliseerd bent geweest voor een hoge snelheidsovertreding. Je krijgt hiervoor een uitnodiging via het parket. Je bent niet verplicht op dit aanbod in te gaan.

De module "lichte intoxicatie" wordt aangeboden aan chauffeurs die een eerste overtreding met alcoholpromillage tussen 0,8 en 1,0 pro mille hebben begaan. De module "VKO, kwetsbare weggebruikers" is bestemd voor veroorzakers van verkeersongevallen waarbij een kwetsbare weggebruiker een letsel opliep. De veroorzaker beging daarbij een 3de graadsovertreding. Ook deze modules zijn geen verplichting.

Alle drie modules staan open voor vrijwillige deelnemers.