Mobiliteit bepaalt een groot deel van ons dagelijks leven. Onze dagen zijn gevuld met opeenvolgende activiteiten die vaak op verschillende locaties plaatsvinden en daardoor diverse verplaatsingen genereren. Vandaag, zoals dat ook reeds in het verleden het geval was, zijn we volop op zoek naar antwoorden op de vele uitdagingen die onze groeiende mobiliteitsbehoeften met zich meebrengen. Niettemin blijven onze wegen dichtslibben en vraagt de economische en ecologische impact op ons leefmilieu om doorgedreven inspanningen en innovatieve oplossingen. Vias institute wil daarom samen met burgers, bedrijven, universiteiten en overheden bijdragen aan een beperking van de hinder en een optimalisering van de mobiliteit.

In 1972 verloren 3101 mensen het leven in België in het verkeer. In 2016 waren er dat nog steeds 637. Vias institute doet onderzoek en ontwikkelt  kennis naar verkeersveiligheid. Door deze kennis actief te delen aan zowel particulieren, overheden als private bedrijven dragen we actief bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.