Tijdens deze workshop krijg je correcte informatie over stopafstanden, snelheidsverschillen en de gevolgen hiervan, botskracht en de beperkte tijdswinst van sneller rijden. Verder staan we stil bij de kracht die ons lichaam ondergaat bij een botsing. Het belang van het dragen van een veiligheidsgordel wordt snel héél duidelijk!

Waarom

Snelheid en snel rijden staan synoniem voor vooruitgang, efficiëntie, en dus welvaart. Rijden wordt gezien als verloren tijd; deze tijd wil men dan ook inkorten. Ondanks alle campagnes en controles gaat de boodschap om trager te rijden lijnrecht in tegen de gedachte van efficiëntie en (tijd)winst. Snel rijden is vaak een automatisme geworden dat niet meer in vraag gesteld wordt.

Nochtans… Overdreven of onaangepaste snelheid is een doorslaggevende factor in ongeveer een op de drie ongevallen met lichamelijk letsel. De risico’s van snelheid worden vaak onderschat, via deze workshop brengen we inzicht in de risico’s bij, wat een positieve evolutie heeft op het gedrag.

Resultaat

  • Je kent de snelheidsbeperkingen op Belgische wegen en de snelheidsbeperkingen op voertuigen.
  • Je kan de mogelijke gevolgen van onaangepaste snelheid aangeven, waaronder de stopafstand.
  • Je bent je bewust van de toegenomen risico’s en de beperkte tijdswinst van snel rijden.

Contacteer ons via consulting@vias.be of 02/244.15.11