ESRA (E-Survey of Road users 'Attitudes) is een gezamenlijk initiatief van verkeersveiligheidsinstituten, onderzoekscentra, openbare diensten en particuliere sponsors over de hele wereld. Het doel is om vergelijkbare gegevens over verkeersveiligheidsprestaties te verzamelen en te analyseren, met name over verkeersveiligheidscultuur en -gedrag van weggebruikers. De ESRA-gegevens worden gebruikt als basis voor een groot aantal verkeersveiligheidsindicatoren. Deze bieden wetenschappelijk bewijs voor beleidsvorming op nationaal en internationaal niveau.

Vias-instituut in Brussel (België) initieerde en coördineerde ESRA, in samenwerking met elf hoofdpartners (BASt, BFU, CTL, IATSS, IFSTTAR, ITS, KFV, NTUA, PRP, SWOV, TIRF). De kern van ESRA is een gezamenlijk ontwikkelde enquête, die wordt vertaald in nationale taalversies. De behandelde thema's zijn: zelf beweerd gedrag, attitudes en meningen over onveilig verkeersgedrag, handhavingservaringen en ondersteuning van beleidsmaatregelen. De enquête behandelt verschillende verkeersveiligheidsonderwerpen (bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen, te snel rijden, afleiding) en richt zich op automobilisten, motorrijders en bromfietsers, fietsers en voetgangers.

In juni 2019 zullen de belangrijkste resultaten van de tweede editie van de ESRA-enquête worden gepresenteerd op het 2e ESRA-symposium in Brussel (www.esranet.eu/en/news-events/).

In totaal verzamelde deze enquêtegegevens van meer dan 35.000 weggebruikers in 32 landen. Een overzicht van het initiatief en de resultaten is beschikbaar op www.esranet.eu