Vias institute nam in 2015 het initiatief, in samenwerking met een aantal verkeersveiligheidsorganisaties in Europa om een internationale verkeersveiligheidsenquête te organiseren: het ESRA-project (E-survey of Road users’ Attitudes) . Het doel van dit project is om internationaal vergelijkbare verkeersveiligheidsindicatoren te verkrijgen. In 2015, werd de eerste online ESRA-enquête uitgevoerd bij representatieve steekproeven in 17 Europese landen. Hiervoor werd een gezamenlijke vragenlijst ontwikkeld en vertaald in alle landstalen. De belangrijkste thema’s uit de enquête zijn onder andere: de houding ten aanzien van risico’s in het verkeer, het zelf-gerapporteerde (on)veilig gedrag in het verkeer,  het onveiligheidsgevoel van weggebruikers en hun opinies over beleidsmaatregelen rond verkeersveiligheid. Gegevens werden in alle landen tegelijk verzameld in juni en juli van 2015. In 2016 en 2017 groeide het aantal landen aan tot 38! In totaal werden in de eerste ESRA editie gegevens van bijna 40.000 weggebruikers uit 38 landen en 5 continenten verzameld.

De tweede ESRA editie staat gepland in het voorjaar van 2018. Vias institute heeft als coördinator o.a. volgende taken binnen het project: eerste aanspreekpunt voor alle partners, coördinatie van de gegevensverzameling in alle landen, ontwikkeling van de vragenlijst en de analyse van de gegevens in samenwerking met een beperkte groep van 6 partners (die de kerngroep vormen).

Ga naar de site van ESRA