Arts CARA

Het CARA evalueert als wettelijk erkende instantie de rijgeschiktheid van  personen met een functiestoornis.

U gaat in het rijgeschiktheidsonderzoek na of de (kandidaat)bestuurder over de nodige lichamelijke en geestelijke mogelijkheden beschikt om veilig aan het verkeer deel te nemen. U neemt na multidisciplinair overleg met psychologen en rij-experten/aanpassingsdeskundigen de officiële rijgeschiktheidsbeslissing.

Profiel: U heeft een relevante ervaring met medische expertise en/of van functiestoornissen. U bent bereid zich regelmatig bij te scholen. U kan zich vlot uitdrukken in het Frans en het Nederlands. U bent vertrouwd met het gebruik van ICT tools.

Vias institute biedt een samenwerking op freelance basis, met lange termijn focus in een professionele organisatie met een breed maatschappelijk engagement.

Nu solliciteren