Newsroom

Medische Criteria Obstructief Slaapapneusyndroom

Vandaag werden de resultaten voorgesteld van de jaarlijkse nationale verkeersONveilig-heidsenquête van het BIVV. 

Na afloop van de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid, waarop er bijna 250 experten en burgers aanwezig waren, kondigde minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een actieplan aan om het aantal verkeersdoden op onze wegen terug te dringen.