U kan zich wenden tot het CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek wanneer u een mogelijke vermindering van uw functionele vaardigheden hebt.  Dit omwille van een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak, die eventueel een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.

Het multidisciplinair team van het CARA zal uw rijgeschiktheid nagaan en u documenten afleveren waarmee u desgevallend een (nieuw) rijbewijs kunt krijgen. Er wordt beslist of u aanpassingen aan uw voertuig nodig heeft en/of het opleggen van beperkingen op het gebruik van uw rijbewijs noodzakelijk is om u veilig in het verkeer te kunnen begeven.

U of uw arts dient steeds zelf het initiatief te nemen om u aan te melden bij het CARA. Alvorens wij u een afspraak kunnen voorstellen, dient u ons een ingevulde medische vragenlijst te bezorgen. Deze
kan u telefonisch op het nummer 02/244 15 52, via mail of op onze website verkrijgen.

Praktisch

Het CARA is telefonisch bereikbaar op het nummer 02/244.15.52  van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 17u00 en via mail: cara@vias.be

Mocht onze dienstverlening niet zijn verlopen volgens uw verwachtingen, kan u via deze weg ons in kennis stellen van uw klacht