Vanuit de kennis en expertise die we de voorbije jaren hebben opgebouwd rond verkeersveiligheid, wil Vias institute nu op dezelfde manier uitgroeien tot een thought leader op het vlak van maatschappelijke veiligheid. Daarbij willen we de maatschappelijke risico’s beperken door relevante kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen. Zo zorgen we optimaal voor een veilige omgeving. Om die ambitie waar te maken, formuleren we concrete aanbevelingen, werken we sensibiliseringscampagnes uit en gaan we intensieve samenwerkingen aan. Op basis van eigen onderzoek en bestaande info over het gedrag van burgers (en bedrijven) reiken we oplossingen aan voor wetgevende, (infra) structurele en technologische uitdagingen, telkens met het maatschappelijke belang voor ogen.